• Fundusze europejskie

Dotacje Unijne

dotacje unijne

Wdrożenie nowego sposobu zabezpieczenia drukowanych wyrobów poligraficznych.

Nazwa Beneficjenta: AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SPÓŁKA JAWNA

Tytuł projektu: Wdrożenie nowego sposobu zabezpieczenia drukowanych wyrobów poligraficznych.

Cel projektu: Celem przedsięwzięcia jest wytworzenie innowacyjnych produktów możliwe będzie dzięki wdrożeniu prac badawczo rozwojowych, a także zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Planowane efekty: Efektem projektu będzie dywersyfikacja produkcji w kierunku wytwarzania innowacyjnych opakowań oraz drukowanych materiałów reklamowych o unikalnych właściwościach. Produkty te, a także sposób ich wytworzenia są efektem przeprowadzonych badań. Komercjalizacja przedsięwzięcia przyczyni się do uzyskania wysokiej konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa, w tym poszerzenia oferty o nowe produkty stanowiące innowację na rynku międzynarodowym charakteryzujące się cechami i funkcjonalnościami przewyższającymi obecnie znane produkty konkurencyjne.

Wartość projektu (całkowita): 7 865 540.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 477 600.00 PLN

Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy AMK GROUP

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy AMK GROUP

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu ogółem: 191 255.34 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 191 255.34 PLN
Beneficjent: AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SPÓŁKA JAWNA
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepsze wrażenia. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie