• Fundusze europejskie

Pracownia CTP

Format dostarczanych plików
Przyjmujemy prace w postaci:
  • plików kompozytowych PDF z plików postscriptowych (PS),
  • plików kompozytowych postscriptowych (PS),
  • pliki powinny zawierać znaczniki ciecia lub linie bigowania (poza formatem netto),
  • minimalna wielkość spadów - 3 mm poza format obcięcia strony,
  • obszar wolny od tekstu - min 5 mm do wewnątrz od linii obcięcia, prace zawierające wykrojnik lub maskę na lakier UV powinny być przysyłane w oddzielnych plikach z załączonym plikiem poglądowym w formacie .jpg lub .pdf.
  • przejścia tonalne i przezroczystości zamienione na mapy bitowe 350 dpi
Arkusz netto powinien być wycentrowany na stronie.
Pliki kompozytowe PDF
Dopuszcza się przyjecie plików PDF klienta, po spełnieniu określonych warunków. Należy w szczególności zwrócić uwagę na to, iż niedopuszczalne jest miedzy innymi:
  • stosowanie elementów zapisanych w przestrzeniach barwnych ICC, Lab, RGB lub innych,
  • w pracach drukowanych z CMYK-a, stosowanie elementów graficznych o niskiej rozdzielczości,
  • braku definicji fontów w plikach.
Pożądane nazwy plików
W celu usprawnienia współpracy z klientem proponujemy następujące nazewnictwo prac: np. 001_032_PodrecznikBiologia_A.ps ? plik zawierający strony według paginy od 1 do 32 podręcznika do biologii wersja pierwsza czyli A (w razie potrzeby wersja po korekcie będzie zaznaczona litera B).
Kolorystyka
Wszystkie elementy na stronie powinny być zdefiniowane w kolorach CMYK oraz kolorach dodatkowych (SPOT) zgodnie z kolorystyka druku. Każdy kolor dodatkowy oprócz kolorów CMYK, który ma być drukowany jako dodatkowy powinien zostać dokładnie opisany w zleceniu (nazwa koloru). Jeżeli w zleceniu nie będzie takiej informacji to wszystkie kolory dodatkowe zostaną automatycznie rozbarwione do kolorów CMYK.
Fonty
Wszystkie czcionki użyte w pracy musza być dołączone do pliku Postscript lub PDF przekazanego do naświetlania albo zamienione na krzywe.
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepsze wrażenia. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie